Beste leden van de LCB,

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de inspirerende bijeenkomst van de LCB op 11 juli 2023.

Club lijkt ingedut, maar is springlevend!!!!
De thuisblijvers hebben een topavond gemist. Die conclusie is gerechtvaardigd na afloop van de bijeenkomst van de Lierse Club van Bedrijven, waarop het bestuur de durf had het voortbestaan van de club op de agenda te plaatsen. Onder de bezielende leiding van Big Five For Live trainer Maurice van Lier keken de aanwezige leden uitgebreid in de spiegel. Aan de hand van een vragenlijst werd in vijf groepen een uitgebreide discussie gevoerd, een discussie die maar naar één conclusie leidde: De LCB is springlevend en herbergt veel enthousiasme onder haar leden, maar er moet wel aan gewerkt worden om al dat enthousiasme in banen te leiden om te komen tot een update van de organisatie.

Gezelligheid
Binnen elke groep klonk het geluid dat vooral gezelligheid de leden in de armen van de club drijft, maar dat er meer moet zijn. Vanuit de jongerengroep kwam de vraag naar meer informatie over de aangesloten bedrijven en met name ook de vraag naar uitwisseling en ondersteuning klonk luid. Ook werd erkent dat het een taak van elk lid is om activiteiten gestalte te geven en dat dit niet alleen kan worden afgeschoven op de schouders van de bestuursleden. En over besturen gesproken, het mag niet zo zijn dat een lid dat zich laat verleiden tot het betrekken van een bestuursfunctie, daar vervolgens tot vijf minuten voor zijn of haar dood aan vast te zitten. Een rouleersysteem zou dat probleem kunnen elimineren. Daarnaast moet worden nagedacht over een commissie die zich gaat inzetten voor de organisatie van activiteiten.

Jongeren gezocht
De roep om jongeren klonk luid. Geconstateerd werd dat jongeren anders in het (zaken)leven staan dan veel van de leden van de club. Daarop moet worden ingespeeld door programma’s zo in elkaar te steken dat jongeren zich daarin herkennen en erdoor worden gepakt. Dat betekent dat we in ons enthousiasme niet meteen jonge ondernemers moeten gaan uitnodigen, maar dat we eerst een weldoordacht plan met uitgangspunten voor deelname van jongeren moeten formuleren. Aan de hand daarvan moet een pakkend programma worden samengesteld.

Vol gas
De aanwezigen lieten hun naam niet meteen noteren voor een of meerdere taken, maar de sfeer binnen de 25 leden was er een van ‘we moeten dit varkentje wassen’ want de LCB is te belangrijk om verloren te laten gaan. Maurice van Lier zal de uitkomsten van de bijeenkomst uitwerken en dan kunnen we vol gas een zonnige toekomst tegemoet met de Lierse Club van Bedrijven.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur LCB