Vrijdagavond 7 december 2018 is de begraafplaats De Lier tussen 19.00 uur en 20.30 uur opengesteld, om bezoekers ruimte te geven elkaar te ontmoeten.
De begraafplaats is dan verlicht met fakkels, vuurkorven en andere lichtjes.
Op deze ‘verbonden door Licht’ avond kan men naar muziek en gedichten luisteren. Samen zijn of juist alleen. Een lichtje aansteken en troost vinden.
U kunt een boodschap of gedachte schrijven en ophangen in de boom.

Verdriet hebben is breder dan we meestal denken. Er zijn veel mensen die het moeilijk hebben in hun leven, die teleurstellingen moeten verwerken, die vechten tegen een ziekte, die hun werk verloren hebben, die vechten tegen eenzaamheid. Mensen die geliefden aan het ‘leven’ zijn kwijtgeraakt.
Kortom, er is veel verdriet.
Het is goed om elkaar dan juist op te zoeken. Ook als je het zelf wel goed hebt. Elkaar een beetje warmte geven, begrip hebben voor de ander, een hand op de schouder, een luisterend oor, samen even stil zijn, ……dan ben je een lichtpuntje voor de ander…. Dan ben je samen VERBONDEN door LICHT.
Iedereen is op vrijdag 7 december van harte welkom, ongeacht levensovertuiging. Ook familieleden waarvan geliefden zijn gecremeerd of elders begraven liggen zijn van harte welkom om een kaarsje aan te steken.
De ingang is aan de zijkant van de begraafplaats (t.o. de brandweerkazerne). Daar is ook ruimte voor het parkeren van fietsen en auto’s. Bij de uitgang is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan bij een kopje koffie, thee of chocomelk.

U bent van harte uitgenodigd.

Werkgroep “Verbonden door Licht”

Kijk ook op: www.facebook.com/verbondendoorlicht