Bestemd voor alle inwoners uit De Lier en werknemers in De Lier.
 
Op woensdag 24 januari 2018, de dag voor de dag van het gedicht, wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de LIMERICK. We hopen dat veel mensen daaraan op hun eigen wijze een bijdrage willen leveren.
Maak een limerick en kom die voorlezen in een gezellige omgeving. De voorlezer krijgt als dank een kopje koffie, thee of limonade. In de ludieke indeling kan naar ons idee iedereen wel een plekje vinden. Na elk uur wordt er een, kleine, aanmoedigingsprijs uitgereikt. Tijdens de afsluiting in de bibliotheek wordt er uit de gehele lijst van deelnemers een aantal extra prijzen uitgeloot en uitgedeeld.
 
Bij voldoende animo gaan we een boekje uitgeven met een grote selectie van de prestaties van de deelnemers. De prijs daarvan zal maximaal € 12 zijn. Bij voorinschrijving wordt de prijs van € 10 gehanteerd en heb je de garantie dat je in elk geval een exemplaar in ontvangst kunt nemen. De lijsten zullen op 24 januari in de deelnemende locaties liggen. Tot 1 februari 2018 kunnen de boekjes ook besteld worden via het emailadres.
 
Als je mee wilt doen dan vragen we je even een berichtje te sturen naar LDDL2018@gmail.com. Graag met vermelding van je naam en bij welk onderdeel je komt voordragen of inleveren. De mogelijkheid bestaat om, onder vermelding van je naam, naar hetzelfde emailadres een limerick op te sturen. Deze limericks komen ook in aanmerking voor de plaatsing in het boekje.
 
Met vriendelijke groeten,
Frans Voskamp, in samenwerking met bibliotheek Westland
____________________________________________________
Indeling van de groepen en de plaatsen waar de limerick voorgelezen kan worden. We zorgen voor een kistje waarop je kunt staan.
We beginnen steeds op het tijdstip dat is aangegeven en we blijven maximaal één uur. Na elk uur wordt één limerick beloond met een verrassing. Gaarne aanmelden via LDDL2018@gmail.com.

09.00 uur      
De vroege vogels bij NON. Kom gelijk langs als je de kinderen naar school hebt gebracht en verzin een bijdrage over het jonge leven.

10.00 uur       
Verenigingen in Bijzonder. De naam van de vereniging moet vanzelfsprekend in de limerick genoemd worden.

11.00 uur       
De senioren (55+) in de zaal van het Anker. Maak de limerick vooral over hoe het vroeger was.

12.00 uur       
Bedrijfsleven in de Bongaard / Timmerwerf. Maak gebruik van de lunchpauze en bezoek de limerickdag en doe mee met een echte bedrijfslimerick.

13.00 uur       
Basisscholen in de bibliotheek. Zowel de leerlingen (groep 7,8) als alle docenten zijn welkom. Maak samen op school/in de klas een limerick. Ook hier geldt dat de naam van de school in de limerick genoemd wordt.

14.00 uur       
beroepen in de Eethoek: neem je eigen beroep of kies een beroep en maak daarover een limerick.

15.00 uur       
Winkeliers bij Grandcafé 2 Floors : maak in je winkel met elkaar een gezellige limerick en geef één van je medewerkers even de kans om die voor te gaan lezen.

16.00 uur       
Voortgezet onderwijs en studenten: grijp je kans en kom je limerick voorlezen bij Snackers. De opleiding moet herkenbaar terugkomen in de limerick.

17.00 uur       
Borrellimerick in de bibliotheek. Voor iedereen die nog niet geweest is. Grijp de allerlaatste kans.
Over een drankje, een hapje, boekje….
Keuze genoeg om er iets leuks van te maken.

18.00 uur       
Afsluiting en de trekking van 10 limericks uit alle uitgesproken limericks.
 
Frans Voskamp, in samenwerking met bibliotheek Westland