Beste leden van de LCB,

De thuisblijvers trekken zich waarschijnlijk de haren uit het hoofd vanwege het feit dat ze een unieke puzzeltocht van de Lierse Club van Bedrijven aan hun neus voorbij hebben laten gaan. Wat was het gezellig en wat heerste er een prachtige sfeer.
Omdat het deelnemersaantal een beetje aan de krappe kant was kon de organisatie volstaan met het inhuren van een charmant klein busje, zeg maar een halluffie, met een meer dan bekwame chauffeur. Het enige dat aan het vehikel ontbrak was een setje bouwhelmpjes voor de passagiers boven en achter de achterwielen, die met enige regelmaat tegen het plafond werden aangekwakt. Voor een van de slachtoffers was dat dubbel vervelend omdat hij nog zat bij te komen van een aanval van spuitluierpoep vanwege een eerder opgelopen voedselvergiftiging.
De bus, die reed als een personenauto, zette koers naar Dordrecht, een stad die druipt van de historische hoogtepunten. In Den Witten Haen werd aangelegd voor een koffie met vette bijlage. Het personeel, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bediende het gezelschap op een hartverwarmende manier, zoals eigenlijk alleen zij dat kunnen. In één woord: Geweldig.

Naamgeving
Daarna moesten de teams worden geformeerd en dat gebeurde op een verrassende manier. Organisator Piet van Delft had ’s morgens de winstcijfers van de Action naar nog grotere hoogte gestuwd met de aanschaf van maar liefst twee spellen speelkaarten. Je raadt het al, elke deelnemer moest een kaart trekken van aas tot en met vier, waarom de boeren niet gebruikt werden is me nog steeds niet duidelijk, maar zo ontstonden vijf groepen die met ruime tussenpozen op pad werden gestuurd de schitterende stad in. De deelnemers moesten een toepasselijke naam bedenken voor hun groep. De uiteindelijke winnaars kozen voor Quintet, hetgeen waarschijnlijk iets te maken had met het feit dat de groep uit vijf personen bestond. Dan waren er de Slimme Slome Sloffers, een club die zijn naam eer aan deed door te finishen met ex aequo het hoogste puntenaantal.
De derde groep werd gevormd door Nicolien en haar Toyboys een ondeugend en ondernemend clubje dat zich onderweg vergreep aan één Dordtse Blonde, en niet een, maar wel twee keer.

En dan waren er de Lierse Schapenkoppen, een ambitieus clubje dat nauwelijks verwondering wekte bij de Dordtenaren, maar dat zal te maken hebben met het feit dat die ook welbekend zijn met Schapenkoppen. En dan was er nog High Five, de club van de voorzitter, die optimaal genoot van de tocht door een half uur na sluitingstijd binnen te komen.
 
Misslaan
De opdrachten onderweg waren leuk. De groepen werden geacht bij een viertal gedenkstenen van herbergen een originele naam te verzinnen bij de vier letters, W, O, R, D die pronkten op één van de stenen. De winnende naam werd Westlandse Ondernemers Rond Dordrecht. Nicolien en haar ondeugende jongens kwamen tot de ondeugende naam In Den Ouwen Hoer, waarbij Dirk zijn vaardigheden in het schrijven van Barokke letters nog even oppoetste.
Tellen hoorde niet tot de competenties van een groot deel van het gezelschap want met name waar om aantallen werd gevraagd, bijvoorbeeld hoofden op een gevel en dieren op stadswapens, werd de plank regelmatig ver misgeslagen.
Er was ook een strikvraag opgenomen rondom het Arend Maartenshof. Daar werd geïnformeerd naar het aantal woningen. Het aantal huisnummers liep op tot 39, maar een ervan verwijst naar de regentenkamer en dus bleven 38 woningen over. Wel leuk zo’n strikvraag, maar misschien verdient het aanbeveling om daar in het vervolg een strik om te doen zodat de deelnemers toch enigszins voorbereid zijn. 
De vraag over het beroep van de bewoner van het pand met de ekster werd massaal gemist. Het was geen rechter of stukadoor, maar een chirurgijn.
 
Corrupt?
De boeiende tocht leidde uiteindelijk naar restaurant Post waar het bier rijkelijk vloeide en de anekdotes regelmatig leidden tot bulderende lachsalvo’s. Er werd genoten van een heerlijke Italiaanse maaltijd en ondertussen boog de niet geheel onbevooroordeelde, kwade stemmen beweren zelfs corrupte, jury zich over de antwoorden en kwam tot de conclusie
dat er geweldig goed gescoord was.

Er konden in totaal 24 punten behaald worden. De Lierse Schapenkoppen en Nicolien en haar jongens behaalden 17 punten terwijl de overige drie teams maar liefst twintig keer gescoord hadden. Uiteindelijk gaf de naamgevingsvraag de doorslag en het oordeel van de niet geheel onbevooroordeelde, kwade stemmen beweren zelfs corrupte jury viel uit in het voordeel van Groep 1, het Quintet bestaande uit Jan van Dijk, Aad van Hoeven, Trudy den Hoed, Patrick Koene en Bert, de Brabantse vriend van Nicolien, die de hele middag scheel van jaloezie door Dordrecht had gebanjerd omdat zijn Nicolien met vier Toyboys op pad was. De beker werd overhandigd en de schitterende medailles, de niet-winnaars verheugden zich over het feit dat zij niet hoefden, werden omgehangen. 
De deelnemers waren het er unaniem over eens dat het een TOPDAG is geweest.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur LCB