Donderdag 14 november 2019 om 17.00 uur verzamelden een aantal leden van de Lierse Club van Bedrijven zich in gebouw De Rank.

Op de agenda stond de begroting voor verenigingsjaar 2020. Zoals wij inmiddels gewend zijn, was deze fantastisch voorbereid door penningmeester Arno Duijvestijn.
Met name de afname van het aantal leden gaf reden tot discussie. Ideeën om leden te werven werden geopperd en afgesproken werd dat zowel bestuur als leden zich inspannen om nieuwe leden te werven. Ook de gedachte om bijvoorbeeld jaarlijks één spetterend event te organiseren in plaats van de huidige zes bijeenkomsten is aan de orde geweest. Toch wordt voorlopig gekozen voor de huidige zes bijeenkomsten, deze zijn laagdrempeliger en met grotere regelmaat. Recentelijk is eveneens gesproken met het bestuur van de Maasdijkse Ondernemersvereniging (MOV). Deze ondernemersclub heeft sinds kort een nieuw bestuur en het lijkt hen leuk om samen met LCB een bijeenkomst te organiseren. Weer veel stof tot nadenken en voor het bestuur voldoende acties om uit te werken. De begroting 2020 werd uiteindelijk onder applaus goedgekeurd.

Het koude en warme buffet was inmiddels door de medewerkers van De Rank klaargezet. Juist op dat moment arriveerde wethouder van Gemeente Westland Cobie Gardien (o.a. Ruimtelijke Ordening). Zij gaf een korte uitleg over het Denk Mee Café dat na ons buffet van start zou gaan. De leden konden vragen aan de wethouder stellen en daar werd volop gebruik van gemaakt. Ook de Maasdijkse wethouder genoot van het heerlijke buffet en gaf toe met regelmaat in De Lier te winkelen.

Na het eten konden de leden om 19.15 uur naar de grote zaal van De Rank voor het Denk Mee Café, georganiseerd door gemeente Westland in het kader van de omgevingswet. Op deze wijze wil de gemeente met bewoners in gesprek geraken over de toekomstvisie op De Lier en Westland. Onderdeel van deze avond was een Pub Quiz met vragen over Westland die gesteld werden door middel van ieders smartphone. Voor een aantal niet smartphone-gebruikers was dit wellicht een teleurstelling maar zij konden uiteindelijk toch mondeling hun stelling inbrengen.

Na de Pub Quiz kon iedereen op diverse ronde tafels met stickers aangeven waar men nieuwe watergebieden, groen en/of bebouwing wil realiseren. Bij de tafels stonden ambtenaren van gemeente Westland om alle vragen van de belangstellenden te beantwoorden.

Zo eindigde om circa 21.00 uur een nuttige en interessante avond in De Rank.