Nieuwsbrief mei 2023
Beste leden van de LCB,

Dinsdag 25 april 2023 vond de jaarvergadering van de Lierse Club van Bedrijven plaats. Aangezien jaarvergaderingen van goed geleide clubs nauwelijks tijd in beslag nemen werd de bijeenkomst gecombineerd met een bezoek aan een van De Liers parelen, het imposante bedrijf van Rijk Zwaan.
De jaarvergadering verliep vlot en gedisciplineerd. De financiële cijfers werden bekwaam toegelicht door de penningmeester en onder applaus van de aanwezigen werd de jaarrekening goedgekeurd en het bestuur gedechargeerd. Pieter Hoogerbrugge kondigde wel een nieuwe bijeenkomst aan waarin de discussie zal worden gevoerd welke kant we met de LCB op willen. Met andere woorden hoe maken we haar zo aantrekkelijk dat er nieuwe leden op afkomen en stoppen we de voorzichtige trend dat sommigen afhaken omdat ze niet voldoende bij de club kunnen halen. De datum voor de eerstvolgende bijeenkomst volgt zo spoedig mogelijk. De locatie is al wel bekend, namelijk Administratiekantoor Boekestijn.
 
En toen was het de beurt aan de heer Steven van Paassen die namens Rijk Zwaan een boekje opendeed over het schitterende, steeds verder uitdijende, bedrijf.

    
Een bedrijf waar De Lier heel trots op mag zijn. Ongelooflijk wat er allemaal moet gebeuren voordat bijvoorbeeld een spinaziezaadje gezaaid kan worden. Voor leken ook onbegrijpelijk hoe een nieuwe eigenschap, bijvoorbeeld een specifieke resistentie, in een zaadje gebouwd kan worden. Tovenaars zijn het de dames en heren, of als u genderneutraal wilt, de lieden van Rijk Zwaan. Na een boeiende uiteenzetting volgde een rondgang door een gedeelte van het bedrijf.

De bijeenkomst werd afgesloten met een non alcoholische versnapering met heerlijke groentehapjes.

Met vriendelijke groenten, pardon groeten,
Bestuur LCB