De Algemene Ledenvergadering van de Lierse Club van Bedrijven vond dit jaar plaats in Tomatoworld in Honselersdijk. Voorzitter Pieter Hoogerbrugge heette de aanwezigen van harte welkom en constateerde dat de opkomst wat tegenviel. De vergadering vond later dan normaal plaats en waarschijnlijk was dat de oorzaak van de absentie van veel leden. De voorzitter kon terugkijken op een geslaagd jaar met aansprekende activiteiten.

Penningmeester Arno Duijvestijn liet zijn licht schijnen over de staat van baten en lasten en de balans. Hij kon tevreden constateren dat de post debiteuren op 0 was afgesloten. Sommige aanwezigen zetten een vraagteken bij de relatief hoge afdracht aan VNO/NCW. Overigens was tussen de cijfers geen speld te krijgen en Astrid Bavius stelde namens de kascontrolecommissie voor om het bestuur décharge te verlenen. Die suggestie werd met applaus overgenomen door de aanwezigen.

Toen volgde een interessante rondgang door Tomatoworld. Maar liefst 80 verschillende tomatenrassen worden bij Tomatoworld gekweekt. Sommige leden herkenden de verhalen van de rondleidster over het opbinden van de planten, de inzet van hommels bij de bestuiving van de planten en de inzet van natuurlijke vijanden om schadelijke insecten te bestrijden. De rondleiding werd afgesloten met een tomatenproeverij.

Vervolgens was het woord aan Jolanda Voskamp die namens Healthy Team een lans brak voor gezonde voeding. Zij trok de parallel tussen topsport en het bedrijfsleven. Het was opvallend te zien hoeveel overeenkomsten er bestaan tussen het bedrijven van topsport en het goed functioneren binnen een bedrijf. Daarbij speelt ook gezonde voeding een belangrijke rol. Het verdient aanbeveling eens rond te kijken op de website van Healthy Team: www.healthyteam.nl.
De presentatie van Jolanda Voskamp kun je hier bekijken.

Bekijk hier de foto’s.