Dinsdag 10 april 2018 vond de ALV van LCB plaats in het Westlands Museum in Honselersdijk en bijna 40 leden waren aanwezig.

Voorzitter Pieter Hoogerbrugge startte de vergadering met een korte terug- en vooruitblik en penningmeester Arno Duijvestijn presenteerde de cijfers over 2017.

De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Ronald v.d. Molen en Astrid Bavius. Ronald rapporteerde dat de penningmeester zijn financiële zaken keurig op orde heeft en had ook nog een aantal tips voor het bestuur. Tevens werd het advies gegeven om het bestuur décharge te verlenen en dit werd door de vergadering met applaus overgenomen. Ronald zal als kascontrole lid opgevolgd worden door Dingeman Ottevanger.

Het 50 jarig jubileum (pas in 2022, dus over 4 jaar) kwam zelfs al aan de orde. Dit als gevolg van de voorziening jubileum en de reeds hiervoor beschikbare gelden. Het is goed om met elkaar alvast hierover na te denken, want de tijd gaat snel en goede ideeën zijn altijd van harte welkom. Het Huishoudelijk Reglement stond eveneens op de agenda deze avond, dit reglement behoefde aanpassing door de gewijzigde contributiebedragen en werd door de vergadering goedgekeurd.

Na het sluiten van de vlot verlopen vergadering mochten wij nog luisteren naar een aantal gedichten van en voorgedragen door ons lid Dirk den Hoed. Dirk is namelijk onlangs uitgeroepen tot streekdichter van Westland en zo’n unieke mogelijkheid laten wij natuurlijk niet aan ons voorbij gaan. Daarna kon iedereen nog een rondleiding door het museum maken onder leiding van deskundige gidsen. Op dit moment is er een expositie van Jaap Binnendijk, tekenaar van het Westland (hij tekende mooie plekjes en herkenbare dorpsgezichten in de jaren ’50 en ’60). Tevens kon er na afloop van de rondleidingen genoten worden van een hapje en een drankje.

Bekijk hier de foto’s.